10 sposobów, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

10 sposobów, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Mimo że wypalenie zawodowe nie jest jednostką chorobową i bezpośrednio nie może być podstawią wydania L4, to jest ściśle związane ze stanem zdrowia pracowników. W myśl definicji wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na długotrwały stres, którego źródłem jest praca. Może się zatem przyczynić do absencji pracowników. Jak w takim razie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Oto 10 pomysłów, które możesz wykorzystać w swojej firmie.

Wypalenie zawodowe a stres w pracy

Chociaż wypalenie zawodowe zostało umieszczone w najnowszej wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) to idąc do lekarza nie otrzymamy z tego tytułu L4. Zjawisko to nie uzyskało miana choroby a jedynie syndromu zawodowego znacząco wpływający na stan zdrowia.

Wypalenie zawodowe bezspornie jednak wiąże się ze stresem. Ten jak wiemy, jeżeli jest przewlekły, wpływa na stan zdrowia pracownika, powodując zaburzenia psychosomatyczne. Natomiast długotrwałe negatywne emocje mogą być przyczyną stanów chorobowych, co z kolei skutkuje zwolnieniem lekarskim pracowników. Zwolnienie zaś pociąga za sobą problemy dla pracodawcy. Przykładem może być konieczności znalezienia zastępstwa dla osoby długotrwale niezdolnej do pracy pracownika. Dlatego też pracodawcy powinni zadać sobie pytanie, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym pracowników.

 

10 pomysłów na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

Warto zatem poznać metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Pomogą one istotnie przyczynić się do zredukowania stresu zawodowego wśród pracowników. Pokarzą też, jak można sobie radzić objawami wypalenia zawodowego.

1. Preferowanie pracy zespołowej

Organizacja, w zależności od możliwości danego działu jak najczęstszych, przynajmniej raz w tygodniu, spotkań. Ich celem powinno być ustalenie ewentualnych opóźnień w realizacji przydzielonych zadań. Omawianie bieżących obowiązków. Sprawdzenie, czy którykolwiek z pracowników nie potrzebuje wsparcia merytorycznego przy pracy. Ustalenie form wsparcia, ale także np. czasowe zmniejszenie liczby przydzielonych pracownikowi zadań.

2. Dbanie o dobre relacje w zespole

Organizacja cyklicznych szkoleń z komunikacji i spotkań integracyjnych. W przypadku nieporozumień podjęcie próby wyjaśnienia sporu. Przy braku porozumienia włączenie pomocy mediatora, szczególnie przy konfliktach na tle osobowościowym. Nie pozostawianie sporu bez rozwiązania, co eskaluje problem, który z czasem może przybrać znamiona mobbingu.

3. Wprowadzenie spotkań z psychologiem dla pracowników po pracy

Zorganizowanie bezpłatnych i anonimowych konsultacji psychologicznych dla pracowników. Rozmowa ze specjalistą daje szybką i efektywną pomoc. Nie należy pozostawiać pracowników z problemem samym sobie. Stwarzanie możliwości konsultacji pozwala wykazać zainteresowanie pracownikiem. Takie działanie to dbanie o dobrostan psychofizyczny pracowników.

4. Umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach

Wspieranie pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji, również w zakresie sugerowanym przez samych zainteresowanych. Umożliwianie pracownikom zdobywanie nowych umiejętności. Pomoc w udziale w szkoleniach. Nie pozostawianie prośby czy sugestii pracownika o udział w szkoleniu bez odpowiedzi.  

5. Otwartość na sugestie pracowników

Wsłuchiwanie się w głos pracowników, np. w zakresie poprawy warunków bhp. Jest to istotne zwłaszcza w czasie pandemii. Rozpatrywanie propozycji prezentowanych przez pracowników. Udziału w projektach i działaniach proponowanych przez zatrudnionych.  

6. Zapewnienie ruchomego czasu pracy i nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy

Na stanowiskach, na których jest to możliwe, wprowadzanie ruchomego czasu pracy. Stworzenie dodatkowych udogodnienia stanowiskach pracy, np. zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. Umieszczenie na stanowiskach pracy w dodatkowego wyposażenia.

7. Informowanie zespołu o bieżących o zagrożeniach

Informowanie pracowników o aktualnych zagrożeniach na stanowiskach pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kryzysu epidemicznego. Pracownikom należy przekazywać także informacje o działaniach podejmowanych przez kierownictwo, mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Informacje z drugiej, a nawet trzeciej ręki rodzą plotki i niepokoje. Przy takiej dezinformacji rośnie poziom zagrożenia i spada efektywność pracy. W dłuższym okresie może to skutkować rozstrojem zdrowia pracowników. 

8. Dbanie o aktywności fizyczną pracowników

Zapewnianie pracownikom dostęp do ośrodków sportu. Szczególnie ważny jest relaks i aktywność fizyczna u pracowników wykonujących prace wymagające koncentracji psychofizycznej. Dobrze jest zapewnić pracownikom np. karnety do siłowni, na basen lub na fitness).Dzięki wysiłkowi fizycznemu spada poziom stresu. Natomiast w przypadku pracowników wykonujących prace fizyczne warto zaproponować np. karnety do kina, na koncerty. 

9. Zapewnienie bezpośredniego kontaktu pracownika z przełożonym

Kierownicy, dyrektorzy powinni być dostępni dla pracowników. Pracownik powinien móc skontaktować się bezpośrednio ze swoim przełożonym. Kontakt ten powinien być zarówno osobisty, jak i mailowy, czy telefoniczny. W sytuacji np. problemów zdrowotnych czy rodzinnych należy pamiętać o zachowaniu o poufności. 

10. Budowanie wzajemnego zaufania

Wprowadzenie zasady „jednej drużyny”. Zapewnienie, że „wszyscy grają do jednej bramki”. Uzmysłowienie pracowniom, że „każdy problem można zamienić w korzyść, pod warunkiem, że się o tym rozmawia”.

Wśród 10 zasad nie ma kwestii finansowych. Jest to istotne zwłaszcza dla doświadczonych pracowników, tych najbardziej podatnych na wypalenie zawodowe. Chodzi tu bowiem o atmosferę w pracy. W zgranym zespole i przyjaznym środowisku pracy obowiązki wykonuje się efektywniej. Zapewnienie dobrej atmosfery w pracy jej poprawa pomaga w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/temat-tygodnia/

 

#streswmiejscupracy #streswpracy #wypaleniezawodowe #zagrożeniapsychospołecznewmiejscachpracy

 


Probiznes – wspieramy lokalny biznes !

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.