Badania psychologiczne osób ubiegających się o posiadanie broni a SDP – system

Badania psychologiczne osób ubiegających się o posiadanie broni a SDP – system

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę związaną z badaniami psychologicznymi osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń: palną, gazową, myśliwską, sportową, osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych. Przyjrzyjmy się kto może starać się o takowe pozwolenie i jaka jest charakterystyka owych badań psychologicznych.

Przede wszystkim, w ramach naszej oferty badania wykonuje doświadczony psycholog Grzegorz Załęski z firmy Psychologgorlice.pl, wpisany do rejestru Małopolskiego Komendanta Policki w Krakowie pod numerem 193/2021 w wykazie psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń. Na podstawie skrupulatnej diagnozy psychologicznej, uprawniony diagnosta wydaje orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią.

Czy czeka Cię dużo formalności ? Jakie badania są wymagane ?

Starania o dopuszczenie do posiadania broni zaczynasz od zgłoszenia się do Wydziału Postępowań Administracyjnych policji. Aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni koniecznie należy przedstawić dwa orzeczenia: psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią (oba są niezbędne).
Badania do posługiwania się bronią, badania na broń, lub badania do broni traktowane często jako diagnoza psychologiczna dla posiadaczy broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Mają wykluczyć spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego. Badania psychologiczne kończą się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.
Dopuszczenie do posiadania broni kieruje się szczegółowymi przepisami, które określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.
Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni myśliwskiej rządzi się nieco innymi przepisami. Dokładnie od 1 kwietnia 2023 r., posiadaczy broni palnej do celów łowieckich będą obowiązywać okresowe badania psychologiczne i lekarskie w myśl nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Do 2023 r. testy psychologiczne i badania lekarskie na posiadanie broni wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.
Należy również pamiętać, że orzeczenie psychologiczne i lekarskie na posiadanie broni ważne jest przez 3 miesiące od daty badania.

Na czym polegają badania psychologiczne dla posiadaczy broni?


Podczas diagnozy psychologicznej, trwającej nawet do 2-ch godzin, psycholog powinien stwierdzić czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji), sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią.
Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:


-poziomu umysłowego
-osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
-poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej
-Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie, a więc czy jest możliwe dopuszczenie do posiadania broni.

Większość z badań można wykonać korzystając z narzędzi psychometrycznych wbudowanych w zintegrowany system komputerowy o nazwie SDP – system


Badania psychometryczne do posiadania broni – na czym polegają?

Testy psychometryczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią (na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem). Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić czy istnieją przeciwwskazania natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.
Badanie psychologiczne to jeden z etapów konieczny do pokonania przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia na broń (lub licencję pracownika ochrony, lub koncesję do obrotu bronią). Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych.

Diagnoza tego typu wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz czasu diagnosty. Podchodzimy bardzo poważnie do tego typu badań.
Cena za badanie “na broń” to 300 zł.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TEL.
500 409 854

Przeprowadzamy również badania psychologiczne w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych niezbędnych do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego. W odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

Źródło / Szczegółowe informacje
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/kontakt/pozwolenia-na-bro/310,Pozwolenia-na-bron-i-licencje.html

One thought on “Badania psychologiczne osób ubiegających się o posiadanie broni a SDP – system

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *