Covid-19 a wypadki przy pracy

Covid-19 a wypadki przy pracy

Ostanie dane GUS dotyczące bezpieczeństwa pracy za rok 2020, ukazują interesujące zjawisko. Czy Covid-19 a wypadki przy pracy, mają coś ze sobą wspólnego?

Rok 2020, to czas zmierzenia się z niewiadomą. Każda gałąź gospodarki, odczuła w większym lub mniejszym stopniu skutki rozprzestrzenienie się covid-19 na świecie. Przypatrzy się danym dotyczącym bezpieczeństwa pracy na naszym rynku pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku zgłoszono 62 740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy,
co stanowi o 24,6% mniej niż w roku 2019.

Zauważalna jest zmiana w liczbie osób poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 6,15 do 4,62. Okazuje się, że najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwie dolnośląskim (5,50), a najniższy w województwie mazowieckim (2,99). Pozostałe dane, na mapie poniżej.

Mapa 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących  w 2020 r. (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Źródło: GUS

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższy wskaźnik wypadkowości został odnotowany w następujących sekcjach gospodarki: górnictwo i wydobywanie (13.08), dostawa wody: gospodarowanie ściekami o odpadami, rekultywacja (11,97) i opieka zdrowotna oraz pomoc społeczna (7,74). Najniższy natomiast w sekcjach: informacja i komunikacja (0,71), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,16) oraz branża finansowa i ubezpieczeniowa (1,17).

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcji w 2020 r.
(bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Źródło: GUS

Warto zwrócić uwagę, na dane przedstawiające poszkodowanych, którzy ulegli wypadkom przy pracy według wydarzeń powodujących różnego rodzaju urazy. I taką dominująca grupą wydarzeń, która powodowała urazy było zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt.

Wykres 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2020 r. według wydarzeń powodujących urazy. Źródło: GUS

Zgoła już niechlubną “tradycją” stało się, że główną przyczyną wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracowników. Stanowiło je  w 2020 roku aż 60,8% wszystkich przyczyn. Jest to wynik bardzo niepokojący. Potwierdzający stan ułomności tzw. czynnika ludzkiego.

Wykres 3. Przyczyny wypadków przy pracy w 2020 r. Źródło: GUS

Czy dzięki pandemii Covid-19 było mniej wypadków?

Paradoksalnie, przy wszystkich negatywnych skutkach covid-19, mniejsza liczba wypadków przy pracy, wskazuje na przynajmniej pośrednią przyczynę wpływu na dane za rok 2020. W dużej mierze przyczyniły się do tego następujące czynniki: przechodzenie na prace zdalne w firmach i instytucjach, większe zwracanie uwagi na bezpieczeństwo pracy (unikanie skupisk ludzkich, wdrażanie procedur), skierowanie pracowników na kwarantannę, zwolnienia lekarskie, strach przed zarażeniem (przynajmniej w początkowej fazie pandemii). To główne elementy, które miały wpływ, że wypadków przy pracy było mniej niż w roku 2019.

Nie jest to pocieszający wniosek. Wynika z tego, że nie  zwracamy  większej uwagi na przepisy BHP, że wcale nie wzrosła nasza odpowiedzialność za innych i nas samych w czasie pracy. Nadal pracujemy według nawyków z dawnych lat, według zasady: “tyle lat nic się nie stało, to i teraz nic się nie stanie”.

Co z założeniem: Covid-19 a wypadki przy pracy?

Wygląda na to, że dzięki pandemii Covid-19 mniej ludzi zginęło w wypadkach przy pracy. Czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czas pokaże.

Netografia: https://stat.gov.pl/

specjalista ds. BHP Marek Woźniak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.