Skutki nieprzestrzegania zasad ergonomii

Skutki nieprzestrzegania zasad ergonomii

 

Stanowiska pracy o charakterze administracyjno-biurowym istnieją w zasadzie w każdej firmie. Każdego dnia tysiące pracowników mniej lub bardziej świadomie podchodzą do zasad ergonomii swojego miejsca pracy. Od czasu do czasu termin jest w użyciu, lecz niewiele osób zdaje sobie sprawę co to takiego.

Ergonomia to interdyscyplinarna nauka zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych cech człowieka, przy zapewnieniu sprawnego, wydajnego i bezpiecznego wykonywania przez niego pracy, przy jak najniższym koszcie biologicznym.

Kierowanie się zasadami ergonomii w fazie projektowania oraz eksploatacji obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń technicznych jest niesłusznie niedoceniane i często traktowane marginalnie.
Prawo pracy stanowi, że stanowiska pracy powinny być urządzone adekwatnie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Uwzględniając wymagania ergonomii , jednak nie ma w prawie pracy sprecyzowanych tych wymagań. Dlatego, aby zapewnić wdrażanie zasad ergonomii, należy kierować się Polskimi Normami oraz zasadami opisanymi w właściwej literaturze.

Pracownicy zajmujący  stanowiska o charakterze administracyjno-biurowym, są narażenie na szereg dolegliwości. Oczywiście przyczynia się do tego charakter siedzący pracy, mało ruchu, wymuszona pozycja. Lecz najczęściej dolegliwości stają się problemem, gdy zapomina się o stosowaniu zasad ergonomii oraz siedzący tryb życia staje się przeważającym aspektem w naszym życiu.

Pokrótce można wymienić zasady, których nieprzestrzeganie, może wywołać niekorzystne skutki:

  • fizjologiczne, które są efektem szkodliwej dla zdrowia pozycji przy pracy, nadmiernego lub powtarzającego się wysiłku, niedobranych właściwie elementów wyposażenia biurowego (krzesło, biurko, itp.),
  • psychofizjologiczne, które są powodowane nadmiernym obciążeniem umysłowym, stresem, itp. powstającym przykładowo przy obsłudze, nadzorze lub konserwacji maszyny, obsłudze klientów, itd.

Warto pamiętać, że nasze nawyki, które wynosimy z domu, ze szkoły, przykładowo siedzenie w sposób ewidentnie zdążający do nabawienia się  skoliozy kręgosłupa lub innych schorzeń, mają często decydujący wpływ na nasz komfort pracy a co najważniejsze na nasze zdrowie.

Niezależnie, czy zasady ergonomii obowiązują na danym stanowisku pracy i są wprowadzone, to od każdego pracownika zależy, czy będzie się do stosował. A to najczęściej zależy od stopnia uświadomienia pracodawcy a następnie pracowników o ważności tychże zasad i stosowaniu ich w środowisku pracy oraz w życiu prywatnym.

 

specjalista ds. BHP  Marek Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.