Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca ? – firma Need Permit wyjaśnia

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca ? – firma Need Permit wyjaśnia

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy wymusza na polskich pracodawcach zatrudnianie coraz większej liczby cudzoziemców.  Utrzymujący się niski stopień bezrobocia oraz brak wykwalifikowanych kandydatów powoduje, że obcokrajowcy są wręcz pożądani w branżach związanych z logistyką, przetwórstwem czy branżą IT. Niestety, skomplikowane procedury legalizacyjne oraz długi czas oczekiwania na dokumenty w urzędach nierzadko odstraszają potencjalnego pracodawcę. Jak sprawnie i szybko przebrnąć przez proces legalizacji pobytu i zatrudnienia Cudzoziemca w Polsce, pomijając częste wizyty w urzędach ? Na co zwrócić uwagę , by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z nielegalną pracą w Polsce ?

Możliwe formy zatrudnienia

Największą grupę cudzoziemców na polskim rynku stanowią  obywatele Ukrainy. Biorąc pod uwagę najprostszą i najszybszą możliwość zatrudnienia Cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, Pracodawca może dokonać wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. W tym celu należy udać się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy Cudzoziemcowi.

Kolejną możliwością jest ubieganie się o zezwolenie na pracę. Przepisy wskazują 5 typów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydawanych przez Wojewodę: typ A, typ B, typ C, typ D oraz typ E. Pracodawcy najczęściej wnioskują o zezwolenie typu A. Przeznaczone jest ono dla cudzoziemca, który wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się w Polsce. Po uzyskaniu zezwolenia od wojewody cudzoziemiec może ubiegać się o wizę.  Kolejną formą legalizującą pobyt i pracę w Polsce jest uzyskanie karty pobytu z dostępem do rynku pracy. Cudzoziemcy przebywający w Polsce bardzo chętnie korzystają z takiej możliwości, chociażby ze względu na fakt, że karta pobytu, wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na swobodne przekraczanie granic bez konieczności ubiegania się o wizę. Odpowiednio przeprowadzona procedura pozwala na legalny pobyt i pracę przez maksymalny okres 3 lat.

O czym powinien pamiętać Pracodawca  ?

Pracodawca decydując się na zatrudnienie Cudzoziemca w przedsiębiorstwie powinien zwrócić uwagę na podstawę legalności pobytu oraz dokument uprawniający do pracy. Istotne jest dokładne przeanalizowanie sytuacji Cudzoziemca, tak aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie legalizacyjne, pozwalające na jak najszybsze możliwe zatrudnienie. Biorąc pod uwagę urzędowe „zatory administracyjne”, należy zaplanować ścieżkę zatrudnienia w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy oraz wyeliminować braki kadrowe w firmie. Poza szeregiem różnych procedur zatrudniania należy mieć na uwadze także występujące różnice kulturowe na linii Pracodawca – Pracownik. O ile problem ten występuje na mniejszą skalę w relacjach z pracownikami ze Wschodu, którzy stanowią największą siłę roboczą na rynku wśród Cudzoziemców, to w przypadku  Cudzoziemców napływających z Azji te różnice są znaczące.

Chcesz zatrudnić Cudzoziemca ? Skorzystaj z pomocy specjalistów

Warto zadbać, aby proces zatrudnienia przebiegał zgodnie z literą prawa, z uwzględnieniem wszystkich możliwych aspektów prawnych, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas ewentualnej kontroli służb. Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie pilnowania dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur doświadczonym specjalistom. Firma Need Permit świadczy usługi związane z legalizacją pobytu i pracy Cudzoziemców w Polsce. Na postawie udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania przed właściwym organem administracyjnym szybko i sprawnie przeprowadzamy kompleksową procedurę zatrudniania wybierając najkorzystniejsze dla stron rozwiązanie. Polegając na wiedzy specjalistów i zlecając im przeprowadzenie procedur legalizacyjnych,  Pracodawca ma pewność fachowej i rzetelnej obsługi, oszczędzając przy tym swój cenny czas.

Obserwując sytuację na rynku pracy, okazuje się że zatrudnianie Cudzoziemców nie jest chwilowym trendem. Od kilku już lat  zainteresowanie wzrasta, ponieważ brakuje nam specjalistów. Najczęściej legalizujemy Cudzoziemców z branży budowlanej, kierowców ciągników siodłowych i spawaczy. Coraz więcej osób decyduje się na zatrudnienie opiekunki osób starszych czy wykwalifikowanych pielęgniarek. Oprócz współpracy z Pracodawcami świadczymy także usługi rejestracji spółek Cudzoziemców oraz przeprowadzamy procedurę legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo pandemii, Cudzoziemcy chętnie lokują kapitał w Polsce rozwijając biznesy oparte na usługach z branży kosmetycznej, usługowej, branży HoReCa (przyp. sektor hotelarski oraz gastronomiczny) oraz budowlanej.

mówi Magdalena Piszczek, właścicielka Need Permit

Potrzebujesz pomocy w procedurze legalizacji pobytu i pracy, lub masz wątpliwości co do zatrudnienia obcokrajowców ?  Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Znajdziesz nas na:

www.needpermit.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.