Organizacja ucząca się. Co to takiego?

Organizacja ucząca się. Co to takiego?

Koncepcja organizacji uczącej się jest od co najmniej kilku lat popularna. Co to znaczy dla pracownika firmy? Czym różni się taka organizacja od tradycyjnie pojmowanej organizacji zrzeszającej ogół jednostek, którą zazwyczaj nazywamy firmą.

Organizacja ucząca się, to taka w której nauczanie traktowane jest jako proces ciągły, nieustający, który stanowi jedną podstaw do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Taka organizacja doskonali się nieustannie, dzięki definiowaniu i rozwijaniu zdolności potrzebnych do jej realizacji obecnych i przyszłych celów.
Samo pojęcie jest nieco abstrakcyjne. Bardzo często wyrażana  jest raczej w aspiracjach niż w praktycznych, konkretnie sformułowanych założeń, które odzwierciedlają działania. Mimo wszystko jest to koncepcja bardzo przydatna, nadająca pewien wzorzec rozwojowy.

Obecne zmiany na rynku, dodatkowo przyspieszone przez pandemię Covid-19, wymuszają ciągłe uczenie się, na poziomie organizacji, a co rozbija się na jednostki. Sama filozofia może pomijać lub lub ignorować szczegółowe aspekty realizacji  założeń organizacji uczącej się. Dlatego sam proces powinien być przemyślany i systematyczny.

Organizacja ma się skupiać na uczeniu się na wcześniejszych oraz obecnych porażkach w celu osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Jest to ciągła analiza, ukazująca potrzebę rozwoju w określonych obszarach przedsiębiorstwa.

Koncepcja organizacji uczącej się kładzie nacisk na kształcenie jako proces nieustający, za który odpowiadają menedżerowie liniowi, którzy uczą się na własnych doświadczeniach, opierających się na porażkach i sukcesach. Tym samym taki przykład ma zachęcać do podobnego postępowania, podlegające im zespoły.

Uczenie się – co to takiego?

Uczenie zachodzi, gdy jednostka zdobywa nową wiedzę lub umiejętności, kiedy rozszerza posiadane zasoby, a następnie stale lub przez dłuższy okres z nich korzysta. Człowiek  nabywa wiedzę poprzez:

  • edukację – powiększanie zasobów wiedzy poprzez systematyczne szkolenie lub samorozwój, rozwijanie niewykorzystanych dotąd umiejętności, zdolności oraz potencjału umysłowego.
  • trening – systematyczne modyfikowanie zachowania i rozwój umiejętności poprzez instruowanie, prace i planowane ćwiczenia.
  • doświadczenie – rozwój umiejętności i zdolności poprzez refleksję i osobiste doświadczenia.
  • praktykę – wprowadzanie w życie tego, co jest niezbędne do nauczenia się, dopóki nie zostanie w pełni przyswojone i nie stanie się stałym elementem naszego zachowania i naszych działań.

Sam proces tzw. organizacji uczącej się musi przebiegać, poprzez uświadomienie wszystkich uczestników, czyli pracowników danej firmy. Począwszy od stanowisk decyzyjnych po najniższe. Bez uświadomienia i wiedzy każdego pracownika, skazane jest to na porażkę.

Uczenie jest procesem naturalnym i ciągłym. Przez całe życie czegoś się uczymy. Ważne, aby to “czegoś” miało sens i przekładało się na nasz rozwój intelektualny, samoświadomości oraz poszerzało horyzonty poznawcze. To na poziomie jednostki – dalej, dzięki uczeniu się na tej płaszczyźnie  można tworzyć coś więcej – organizację uczącą się – nieustająco.

 

Źródło: Michael Armstrong, “Zarządzanie ludźmi”, Robert Krool, ” Standardy kierowania zespołem handlowym”

 

Redakcja probiznes.biz.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.