Pierwsza pomoc osobom porażonym prądem

Pierwsza pomoc osobom porażonym prądem

Podczas szkoleń BHP, należy przeprowadzić szkolenie z udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym. Takie szkolenie powinno polegać na poznaniu ogólnych zasad ratowania człowieka oraz na ćwiczeniach praktycznych, które symulują udzielanie pierwszej pomocy osobom porażonym. Ważne, by część medyczną powierzyć osobie z wiedzą i wykształceniem medycznym, np. ratownikowi medycznemu  lub lekarzowi.

Aby skutecznie zminimalizować ryzyko porażeń prądem elektrycznym, należy okresowo przeprowadzać tzw. krytyczną analizę wykonywanych przez pracowników czynności a zwłaszcza tych codziennych, często przeprowadzanych w stresie.

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym w danej organizacji, polega na zasadzie wcześniejszego zapoznania wszystkich pracowników z rozmieszczeniem w zakładzie pracy wyłączników oraz bezpieczników sieciowych, rodzajami stosowanych urządzeń elektrycznych i oceny ryzyka zawodowego porażenia prądem elektrycznym.

Należy pamiętać o udostepnieniu pracownikom we właściwych miejscach (np. nad danym urządzeniem) instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (stanowiskowych) dotyczących postepowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym oraz udzielania im pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny zawierać informacje:

  • numery telefonów alarmowych wewnętrznych i zewnętrznych,
  • zasady bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowej (opis sposobu wyłączenia danego urządzenia),
  • zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej.

Pierwsza pomoc osobom porażonym prądem – etapy.

Odłączanie porażonego od prądu

Pierwszy krok, to jeszcze nim zacznie się udzielać pierwszej pomocy, to należy odłączyć poszkodowanego od źródła prądu. Robi się to poprzez wyłączenie wyłączników  lub bezpieczników sieciowych, ewentualnie przewody zasilające.

Siła skurczu mięśniowego poddanego działaniu prądu elektrycznego jest maksymalnie odpowiednia dla siły osoby porażonej. To znaczy, że przykładowo rozwarcie dłoni i oderwanie od źródła prądu jest bardzo trudne i często wiąże się z dodatkowymi urazami. Dlatego wyłącznie w ostateczności można oderwać osobę poszkodowaną od źródła porażenia.

Dodatkowa izolacja

Z Zasady większość podeszw butów nie izolacją elektryczną. Dobrze więc podczas udzielania pierwszej pomocy, mieć dodatkową izolację w postaci grubej folii, czy suchego ubrania, płyty drewnianej, gumowego dywanika, itp.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Po odłączeniu osoby poszkodowanej od prądu, należy zabezpieczyć miejsce wypadku przed kolejnym porażeniem. Najlepiej wyłączyć wtedy całą instalację, aż do czasu kontroli uprawnionego elektryka.
Nie należy niczego ruszać ani przestawiać. Wszelkie zmiany na miejscu mogą utrudnić dochodzenie podczas prac zespołu powypadkowego.

Ocena obrażeń poszkodowanego

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku, należy przeprowadzić ocenę obrażeń poszkodowanego. Trzeba ustalić, czy:

  • poszkodowany jest przytomny,
  • czy oddycha,
  • oraz czy ma zachowane krążenie krwi,
  • warto sprawdzić, czy nie doszło do oparzeń lub innych obrażeń.

Wezwanie pogotowia ratunkowego

Należy pamiętać, aby niezależnie od tego, czy poszkodowany jest przytomny lub nie, trzeba wezwać pogotowie ratunkowe.

W sytuacji, gdy porażony prądem przestał oddychać, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).
Osobę nieprzytomną z zachowanym krążeniem i oddychaniem powinno się ułożyć w pozycji bocznej. Przy takiej osobie należy pozostać, aż do przybycia pogotowia ratunkowego.

Ważne, by pamiętać, by wszystkie osoby po porażeniu prądem elektrycznym powinny się poddać odpowiednim badaniom lekarskim.

Profilaktyka

Działania mające na celu sprawdzanie stanu urządzeń i instalacji elektrycznych, może zapobiec wielu niepożądanym  sytuacjom, a nawet może komuś uratować życie. Dlatego tak ważne
są profilaktyczne przeglądy stanu instalacji i urządzeń elektrycznych w firmach i odpowiednie przeszkolenie ludzi, którzy tam pracują.

specjalista ds. BHP  Marek Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.