Probiznes - Portal Promujący Polską Przedsiębiorczość
   dokumenty do pobranialogowanie dla partnerówinformacjekontaktznajdź nas na Facebook
"Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo." Autor nieznany

„Czynność wydania paszportu” KATEGORIA: Prawo

Paszport, a raczej „dokument paszportowy” wg definicji legalnej zawartej w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 758) – dalej jako „ustawa” - „uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.”

Należy pamiętać, że dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej (vide: art. 5 ustawy).

Paszport wydawany jest na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Czynnością podjętą przez organ paszportowy na skutek uwzględnienia podania zainteresowanego otrzymaniem paszportu jest jego wydanie. Skuteczne doręczenie paszportu, polegające na nabyciu posiadania tego dokumentu, ustawodawca nazywa otrzymaniem paszportu. Osoba, której skutecznie doręczono paszport, a wiec która ten paszport otrzymała, uzyskuje status posiadacza paszportu (Maciejko W. Osobowe prawo administracyjne. Warszawa 2008 r., s. 19).

Czym zatem jest czynność wydania paszportu i jakie odpowiednia kwalifikacja tej czynności rodzi skutki?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych (vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 485/05, czy też wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt: II OSK 1415/12) wydanie paszportu nie jest - w odróżnieniu od odmowy jego wydania lub unieważnienia - decyzją administracyjną, tylko czynnością materialno-techniczną.

Przyjmuje się, że czynność materialno - techniczna jest prawnie regulowaną formą działania administracji publicznej, która wywołuje skutki prawne poprzez działanie o charakterze faktycznym.

Jakie skutki prawne powoduje fakt uznania czynności wydania paszportu za czynność materialno-techniczną?

Wobec tego, że czynność wydania dokumentu paszportowego nie jest decyzją administracyjną, to nie może zostać unieważniona na zasadzie przepisów art. 156 i następne ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – dalej jako „kpa”. Takiej czynności nie można też weryfikować w trybie przepisów kpa o wznowieniu postępowania (art. 145 i następne kpa).

 

 

Oczywiście nie oznacza to, że czynności tej nie można w ogóle unieważnić, ale może to nastąpić jedynie na podstawie art. 38 i następne ustawy
o dokumentach paszportowych, omówienie tych przesłanek wykracza jednak poza temat niniejszego artykułu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych był reprezentowany pogląd odmienny, z którego wynikało, że „na etapie postępowania o wydanie paszportu, mamy do czynienia nie tylko z czynnością materialno-techniczną wydania dokumentu paszportowego, ale również poprzedzającą
tę czynność decyzją paszportową pozytywnie rozpatrującą podanie o wydanie paszportu
” (vide: wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2007 r., sygn. akt: IV SA/Wa 745/07). Pogląd ten znalazł aprobatę także wśród przedstawicieli doktryny polskiej (np.: E. Łętowska, Glosa do wyroku NSA
w Warszawie z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt: V SAB 315/00, Monitor Prawniczy 2002/12/564), która sformułowała tezę, że „w przypadku pozytywnej decyzji paszportowej oprócz wydania samej decyzji mamy do czynienia także z czynnością materialno-techniczną wydania dokumentu paszportowego inkorporującego pozytywną decyzję, która to czynność materialno-techniczna jest jednocześnie doręczeniem
w szczególny sposób pozytywnej decyzji paszportowej
”. Ponadto zasadność takiego stanowiska potwierdzali autorzy podręcznika
do materialnego prawa administracyjnego (Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Lewicki M., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M. [red.], Wilczyński P. Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady. Warszawa 2005 r., s. 108.), którzy wprost wskazywali, że wydanie paszportu jest decyzją, którą można weryfikować w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
o stwierdzenie nieważności decyzji lub o wznowieniu postępowania.

Oczywiście takie stanowisko powodowałoby odmienne od wyżej opisywanych skutki. Pogląd ten w mojej ocenie uznać należy za trudny
do zaakceptowania i pogodzenia z przepisami formalnego prawa administracyjnego, a nade wszystko za sprzeczny z aktualną linią orzeczniczą sądów administracyjnych. 

Zapraszam jednak do wymiany poglądów.

TAGI: PASZPORT, PROCEDURA PASZPORTOWA, WYDANIE PASZPORTU

REKLAMA

kancelaria ubezpieczeniowa Filipowicz

OFERTA SPECJALNA

ogólnopolska karta rabatowa

CIASTECZKA (COOKIES)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Więcej informacji o cisateczkach znajdziesz tutaj.

KONTAKT

EXIMUS - Centrum Obsługi Biznesu

ul. Gorzkowska 4 | 33-300 Nowy Sącz

tel. 795 665 592 | e-mail: probiznes@probiznes.biz.pl

NIP: 734-17-47-212 | REGON: 492925627

NASI PARTNERZY STRATEGICZNI

synerge.pl eximus.biz.pl webfor.pl netakor.com.pl bogdanski.pl kancelaria-bonkowski.pl