Pomiar i ocena zdolności poznawczych przy wykorzystaniu SDP – system

Pomiar i ocena zdolności poznawczych przy wykorzystaniu SDP – system

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy określa zakres badania psychologicznego.

Wśród badanych cech, kluczowa wydaje ocena i opis osoby badanej pod względem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych. Dotychczas uprawniony psycholog dobierał narzędzia badawcze i techniki diagnostyczne pozwalające ustalić sprawność: spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji i antycypacji. W tym celu używał wielu tradycyjnych, znanych powszechnie metod (jak np. Test Matryc Ravena, Test Tablic Poppelreutera i innych).

Funkcjonowanie poznawcze a SDP – system

Zintegrowany system komputerowy “SDP – system” również posiada narzędzia dedykowane do badania powyższych funkcji. Są one narzędziami autorskimi, odpowiednio walidowanymi i spełniającymi wymagania tzw. dobroci psychometrycznej.

Klient, kupujący urządzenie wraz z oprogramowaniem otrzymuje w standardzie kilka narzędzi przeznaczonych do diagnozowanie funkcjonowania sfery poznawczej u osoby badanej.
Poniżej wymienione narzędzia służą m.in. do pomiaru umiejętności intelektualnych, takich jak intelekt ogólny, pamięć, uwaga, percepcja przestrzenna, kontrola poznawcza, myślenie abstrakcyjne, szybkość przetwarzania informacji czy rozumowanie logiczne.

 

Test Sprawności Umysłowej (TSU) – narzędzie służące do pomiaru inteligencji płynnej, odnoszącej się do zdolności szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia i wiedzy. Jest to typowy test mocy, w atrakcyjnej i kolorowej wersji. Prawa autorskie: SDP – system. Twórca testu: dr hab. Jarosław Orzechowski.

Testy Lokalizacji Liczb (TLB) – Testy wyszukiwania wzrokowego polegają na tym, że osoba badana musi znaleźć określony obiekt na tle innych obiektów. Test pozwala na ocenę szybkości i sprawności przetwarzania wzrokowego oraz skuteczności wyszukiwania konkretnych elementów. Znajduje zastosowanie m.in. w diagnostyce różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia uwagi i koncentracji, zaburzenia percepcji wzrokowej czy zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych.

Testy Dodawania (TD) – Testy dodawania są stosowane w celu zbadania funkcjonowania różnych obszarów mózgu, takich jak kora przedczołowa, która jest związana z pamięcią roboczą i rozwiązywaniem problemów matematycznych.

Wskaźnik Precyzji i Myślenia (PiM) – Wskaźnik PIM stanowi sumę prawidłowych odpowiedzi (reakcji) w zadaniach testowych dotyczących koordynacji prostej i złożonej w tempie wymuszonym. Wyniki pokazują ogólny poziom sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej wymagającej precyzji i myślenia szybkiego. Wskaźnik ten jest silnie skorelowany z wynikami testu matryc Ravena w wersji standard.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Skontaktuj się z konsultantem SDP – system
(w zakładce “oferta” znajdziesz namiary na naszych konsultatnów)

tel: 500 409 854

e-mail: g.zaleski@sdp-system.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *