Usługi BHP

W RAMACH USŁUG BHP OFERUJEMY:

SZKOLENIA BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad i wytycznych, których przestrzeganie ma na celu minimalizację ryzyka  wystąpienia jak i  ograniczenia negatywnych skutków ewentualnych niepożądanych zdarzeń. Jednym z podstawowych  źródeł przepisów dotyczących BHP jest kodeks pracy – dział X oraz  rozporządzenia właściwych Ministrów.

Firmy są nałożone wieloma obowiązkami , między innymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z podstawowych i najważniejszych wymagań dla podmiotów zatrudniających pracowników jest obowiązek zapewnienia szkoleń personelu jak i samych pracodawców.

Obecne wymogi prawne nakładają na pracodawców

Obecne wymogi prawne nakładają na właścicieli firm, instytucji oraz kadry zarządzającej obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jedną z podstawowych metod osiągnięcia jak najlepszego poziomu stanu BHP w danej organizacji są szkolenia BHP.
Głównym celem szkoleń z zakresu BHP, jest zapewnienie poprzez szkolenia bezpieczeństwa ludziom zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Ludzie, którzy są najcenniejszym aktywem każdej organizacji. A szkolenia zwiększają świadomość oraz zasób wiedzy. A to z kolei przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
Dobrze przeszkolony pracownik, to mniejsze ryzyko dla firmy oraz generowaniu dodatkowych kosztów.

Inwestycja w odpowiedni poziom organizacji BHP w firmie, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników może stanowić parasol ochronny dla firmy przed konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

Zakres szkoleń  BHP

W ramach oferowanych szkoleń eksperci naszej firmy Eximus zrealizują dla Państwa:

 • Szkolenia wstępne BHP dla nowych pracowników (instruktarz ogólny)
 • Szkolenia okresowe BHP
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • dla pracodawców i kadry kierowniczej
 • Szkolenia branżowe BHP
  • in. dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, pracowników placówek służby zdrowia itd.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Z kolejnych obowiązków dla pracodawcy jest ocena oraz udokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą, oraz zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie wystąpienia tego ryzyka.
W ramach oferowanych usług, przygotujemy dla Państwa dokumentację związaną z Oceną Ryzyka Zawodowego.

OBSŁUGA FIRM Z ZAKRESU BHP

Zapraszamy do współpracy!

kontakt: 795665592

PROBIZNES – wspieramy lokalny biznes !