Praca w wysokich temperaturach

Praca w wysokich temperaturach

Temperatura w  miejscu pracy, ma wpływ na jego wydajność, samopoczucie i zdrowie. W skrajnych przypadkach może zagrażać życiu. Jeżeli temperatura znacznie odbiega od optymalnej, powoduje spadek efektywności pracy, zwiększa się jej uciążliwość a w końcu pojawia się efekt szkodliwości dla zdrowia.

Szkodliwość dla zdrowia zauważyć można podczas prac przy wysokich temperaturach. Należy pamiętać, że praca podczas upałów, może doprowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego bądź udaru cieplnego.

Możliwe skutki upałów

Odwodnienie spowodowane  jest utratą płynów w skutek pocenia się lub niewystarczającego ich uzupełniania. W sytuacji, gdy utrata płynów przekroczy 1,5% masy ciała, pojawia się uczucie zmęczenia, osłabienia, suchości w ustach. Skutkuje to zmniejszeniem zdolności do pracy i   wydłużeniem czasu reagowania na bodźce.

Wyczerpanie cieplne to stan, któremu towarzyszy zmniejszenie zdolności do wykonywania czynności zawodowych, aż do utraty możliwości jej kontynuowania. Objawami są: zmęczenie, osłabienie, zaburzenie pola  widzenia, zawroty głowy oraz ból głowy. Skutkiem tego występuje przyspieszona praca serca, obfite pocenie, niepewnych chód, bladość a w skrajnych sytuacjach zapaść.

Udar cieplny to rezultat załamania się mechanizmów termoregulacji. Taki stan wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, ponieważ jest to stan zagrażający życiu. Objawami są: dreszcze, niepokój, rozdrażnienie. Skutkami udaru są: euforia, brak orientacji, utrata przytomności, drgawki, zaczerwienieni twarzy, gorąca oraz sucha skóra, dreszcze a w końcu zapaść. Temperatura ciała przekracza 40 °C.

Pij wodę!

Podczas pracy w wysokiej temperaturze, głownie podczas letnich upałów obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nieodpłatnie pracownikom zimne napoje.

Mają być one dostępne podczas całej zmiany roboczej, w ilościach zaspokających potrzeby osób pracujących.

Obowiązek taki występuje:

  • Podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia przekraczającej 25°C,
  • Na stanowiskach pracy, gdzie temperatura w wyniku warunków atmosferycznych przekracza 28°C,
  • W warunkach gorącego klimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WGBT) powyżej 25°C.

W sytuacji, gdzie pracuje się w gorącym mikroklimacie, napoje powinny być wzbogacane
w sole mineralne oraz witaminy.

Każda osoba, wykonująca prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, pozbawiona dostępu do źródła bieżącej wody, musi mieć zapewnione do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Krótszy czas pracy

W sytuacji, gdzie wysoka temperatura w pomieszczeniu pracy powoduje, że na stanowiskach pracy wartość wskaźnika PMV przekracza +2.0, to znaczy, iż pracownicy wykonują swoje obowiązki
w warunkach mikroklimatu gorącego.
PMV to wskaźnik przewidujący średnią ocenę dużej grupy określającej swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od -3 (zimno) poprzez 0 (obojętnie) aż do +3 (gorąco).

Mikroklimat gorący jest czynnikiem szkodliwym i dlatego musi być uwzględniamy w ocenie ryzyka zawodowego. Ocena taka jest obowiązkiem pracodawcy, który powinien zastosować niezbędne środki profilaktyczne, by zmniejszyć występujące ryzyko.

Gdy wartość wyznaczonego wskaźnika obciążenia termicznego WGBT dla danej pracy (jej ciężkości)  wykonywanej przez pracownika w mikroklimacie gorącym przekroczy wartość dopuszczalną (NDN), to ryzyko zawodowe w takich warunkach będzie nieakceptowalne. Dlatego należy je  obniżyć do poziomu akceptowalnego, np. poprzez skrócenie czasu pracy.

Skrócenie czasu pracy w takiej sytuacji, nie może powodować obniżenia wynagrodzenia, należnego pracownikom.

Młodociani i kobiety w ciąży

Nie wolno zatrudniać pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza  30°C, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65%. Jak i również w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania (np. przy piecach hutniczych, wytapianiu metali, szkła) .

Natomiast jest dozwolone zatrudnianie młodocianych w zakresie niezbędnym do nauki zawodu, do 3 godzin na dobę w mikroklimacie gorącym do wartości 26°C wskaźnika obciążenia termicznego WGBT. Jednakże pod warunkiem zachowania norm wydatku energetycznego, z zapewnieniem odpowiedniej ilości płynów oraz 10 minutowych przerw po każdych 50 minutowych minutach pracy.

Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży i w okresie karmienia w mikroklimacie gorącym, zimnym ani zmiennym przy pracach, gdzie wskaźnik komfortu cieplnego zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5 lub mniejszy  niż -1,5. Jak i również przy pracach w środowisku w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.

Jak pomóc?

W przypadku wyczerpania cieplnego poszkodowanego należy ułożyć płasko z lekko uniesionymi nogami i głową. Podać wodę mineralną do picia lub zwykłą wodę lekko posoloną, by uzupełnić ubytek elektrolitów.

Uwaga i zdrowy rozsądek

W pracach w wysokich temperaturach, należy szczególnie zwracać uwagę na symptomy które wykazuje nasz organizm. Bagatelizowanie ich może skończyć się odwodnieniem, wyczerpaniem
i udarem cieplnym,  a to z kolei może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko tej osoby, lecz również dla pozostałych pracowników.

Przestrzeganie zasad, o których była mowa powyżej, może uratować zdrowie a nawet życie! Nie lekceważmy tego i bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych!

Źródło:www.pip.gov.pl

specjalista ds. BHP Marek Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *